YAPONİYADA BEYNƏLXALQ TƏDRİS SEMİNARI

Seminarda Avstraliya, Meksika, Hindistan, Braziliya, ABŞ, Sinqapur, İndoneziya və Vyetnam ölkələrdə işləyən əməkdaşlar da iştirka etmişdirlər. Seminarın məqsədi şirkətin Sazo İdemitsu fəaliyyəti haqında ətraflı məlumatlar vermək, İdemitsu Kosan dünyada fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat vermək, uğurluq təcrübə haqqında danışmaq və s. ,