Xəbərlər

12.09.2017
A.B.S. ŞIRKƏTİ– ALL BRAKE SYSTEM (HOLLANDİYA) ƏYLƏC KOMPONENTLƏRINİN İSTEHSALI SAHƏSINDƏ AVROPANIN APARICI BRENDLƏRİNDƏN BİRİDİR

A.B.S. Şirkəti – All Brake System (Hollandiya) 1978-ci ildə yaradılıb və əyləc komponentlərinin istehsalı sahəsində aparıcı Avropalı mütəxəssislərdən biridir.